• Hovedspørsmålet i den ideologiske velferdsdebatten er fellsskapets ja eller nei til private, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

— Det er først og fremst et spørsmål om hvordan vi skal bruke samfunnets ressurser, slår han fast overfor NTB etter en debatt med andre partiledere på LO Kommunes velferdskonferanse onsdag.

Debatten viste at det er ideologiske skillelinjer, først og fremst mellom Frp og Høyre på den ene siden og Ap, SV og Sp på den andre siden. KrF og Venstre forsøker å distansere seg fra spørsmålet om å gjøre velferd til ideologi.

— Det er og blir det offentliges ansvar å løse grunnleggende velferdsoppgaver. Jeg har ingen tro på at konkurranseutsetting og privatisering løser alle problemer, sier KrF-leder, arbeids-og sosialminister Dagfinn Høybråten til NTB. Han mener at de ideologiske skillelinjene først og fremst kommer fram i synet på valgfrihet.

— At de rødgrønne går inn for valgfrihet når det gjelder sykehus, men ikke brukervalg når det gjelder sykehjem, henger ikke på greip, men den klareste forskjellen ser vi i synet på kontantstøtten, sier Høybråten.

Ikke statlig ansvar

Debatten viste også at Frp fortsatt står alene om sitt forslag om å gjøre eldreomsorgen og sosialhjelpen til et statlig ansvar.

Enigheten blant de andre partiene om at dette vil være å gripe inn i det lokale selvstyret og frata kommunene ansvar var unison.

— Kommunene gir det beste tjenestetilbudet til folk. For oss er dette et viktig verdispørsmål, slo moderniseringsminister Morten Meyer (H) fast. Justisminister Odd Einar Dørum hevdet at en statliggjøring ville undergrave den norske velferdsmodellen.

— For brukerne er det det samme hvem som betaler. Det viktigste er at pengene kommer når behovet er der. Eldreomsorg og sosialhjelp må være rettighetsbasert slik at brukerne er sikret penger, gjentok Frp-formann Carl I. Hagen.

Hovedbudskapet fra det rødgrønne alternativet var også klart. Kommunene må få mer penger slik at oppgaver og ressurser kommer mer i samsvar enn det er i dag.

Den vanskelige valgfriheten

Morten Meyer er stolt over å bli kalt ideolog i spørsmålet om å gi folk økt frihet til å velge selv.

— Jeg skjønner at det i 2005 kan være vanskelig å forklare hvorfor folk skal fratas valgfriheten. Valgfrihet stjeler ikke fra fellesskapet, sier han.

Stoltenberg erklærer seg også som tilhenger av valgfrihet, men mener at valgfrihet er avhengig av gode offentlige løsninger.

— Vi må ta folks valgfrihet alvorlig, men det må det offentlige klare. Valgfrihet kan ikke innføres bare på grunn av Høyres ideologi, følger Kristin Halvorsen opp.

Hun mener at det hele koker ned til en debatt om markedet skal overta eldreomsorgen og gjøre det hele til et spørsmål om profitt.

Høybråten forsøker å balansere ytterpunktene ved å slå fast at KrF ikke har noe dogmatisk syn på dette spørsmålet.

— Vi prioriterer ikke eldreomsorgen som et område for storstilt konkurranseutsetting, men vi må heller ikke la ideologien stenge for å prøve ut noe som kan være bedre, sier han.