Etter mange diskusjoner med venner og familie, debattprogrammer på tv og informasjonsinnhenting på internett, har Sandra Lien Olsen som den første i BTs tvilerpanel bestemt seg for hva hun skal stemme.

— Jeg har ikke lyst til at det skal være så mye klasseskille i samfunnet, sier Sandra Lien Olsen.

Rødt parti

Hun har bestemt seg for ett parti på venstresiden, men ønsker ikke å fortelle BT hvilket. Bare at det er SV eller Arbeiderpartiet. Blant annet har eldrepolitikken betydd mye for Lien Olsen. Hun ønsker ikke privatisering av den, og vil gjerne ha gratis skolebøker i videregående skole og full barnehagedekning.

— Jeg ønsker heller ikke skattelette til de rikeste, sier hun.

Det er ikke noen enkeltsaker som har gjort inntrykk på Lien Olsen gjennom valgkampen, men avgjørelsen kom etter at hun hadde satt seg nøye inn i de ulike partiers program. Det er ideologi, og ikke sak, som har vært utslagsgivende for MI-studenten.

Stoler på valgforskerne...

Blant seks andre i tvilerpanelet, er det ingen som har sluttet å tvile, eller blitt mindre i tvil. Førskolelærer Heidi Nedkvitne har faktisk begynt å tvile mer etter at valgkampen for alvor ble blåst i gang.

— Politikerne serverer for mange påstander det ikke er hold i, og de kommer med mange faktaopplysninger det er feil i. Det går ikke an å stole på hva de sier, sier Nedkvitne.

Aller helst ønsker hun seg mer eksperthjelp som kan tolke det politikerne sier. For de krangler for mye, og karakteriserer hverandre for mye, synes hun.

— Det er bedre om valgforskerne sier hva som er de egentlige standpunktene, og så kan politikerne sitte der og krangle, sier hun.

...tror ikke på politikerne

Valgkamp er tiden for de store løfter og utspill, men hvor alle utgiftene skal dekkes inn, får ikke like stor oppmerksomhet, mener Nedkvitne.

— Jeg vil vite mer om konsekvensen av det politikerne sier, for vi vet ikke hva vi velger bort når vi velger noe, sier hun.

Elin Knutsen (62) tviler på mye av det politikerne sier. Hun kaller det en hanekamp, der deltakerne overbyr hverandre i lovnader.

— Noe blir det jo nødt til å holde, men der har du en av fordelene med å bli eldre: Du gjennomskuer det meste av svada, sier Knutsen.

Harald Sælen (51) kaller seg nyhetsfrik, og tror ikke han kommer til å bli lei av valgkampen, selv om det er mye stoff i tv, radio og aviser.