— Jeg vil være med i DNO en stund og kjøpe meg videre opp på svake dager og selge litt på gode dager som i dag. Det er jo en aksje med mektig stor oppside, sier Vollvik og viser til oljeboringen i Nord-Irak.

— Hvis det virkelig blir funnet noe der, kan jo aksjen gå helt bananas, sier Vollvik.

Han eier nå 4,1 million aksjer. Det aller meste gjennom DnB NORs konto.

Selv om dette ikke representerer mer enn knappe to prosent av aksjene i det bergenske oljeselskapet, så kan han likevel være den enkeltperson med flest DNO-aksjer etter Berge Gerdt Larsen. Styreleder Larsen eier rundt fem prosent av oljeselskapet, gjennom selskapene Larsen Oil & Gas og Increased Oil Recovery.

Av de 30 største eierne i selskapet er halvparten utenlandske investeringsbanker.

Får ti prosent rente

Men innimellom disse finnes også store deler av finanseliten i Bergen. Det er imidlertid bare på papiret. Bergens Tidende har vært i kontakt med de seks største eierne fra Bergen etter Larsen og Vollvik. Disse har alle bare lånt penger til DNO og sitter på aksjer som selskapet selv har opsjon på å kjøpe tilbake til en avtalt, lav pris. I realiteten er det altså DNO som gjennom meklere har fått bergenserne til å kjøpe DNO-aksjene for et gitt tidspunkt mot en fast avkastning. Den årlig avkastningen som «långiverne» får er på rundt 10 prosent.

Hadde de vært med som ordinære aksjonærer ville de gjennom hele fjoråret hatt en avkastning på rundt 900 prosent.

Espen Galtung Døsvig

Å eksponere seg for en så stor risiko ville neppe vært aktuelt for noen av dem som nesten bare er aksjonærer i navnet.

— Det er mye kapital på Vestlandet og denne plasseringen gir en bra avkastning med liten risiko, sier Espen Galtung Døsvig.

Han er blant de nye på DNOs aksjonærliste gjennom selskapet EGD Holding. Men i likhet med faren Einar Galtung Døsvig sin aksjepost, så er aksjene nesten for rene rentepapirer å regne.

For på papiret skulle Einar Galtung Døsvig vært tredje største aksjonær i DNO gjennom selskapet Corleone II, med aksjer for 355 millioner kroner. Også nummer syv på listen over de største aksjonærene, Borea, har bare bidratt med å finansiere DNOs egen aksjer. Bak Borea står som kjent Bjarne Rieber-familien, Trond Mohn, Helge Møkster og Morten Ulstein.

Ingen kjempegevinst likevel

På samme måte eier det lille selskapet Marina AS fra Morvik aksjer som i går var verdt 123 millioner kroner. Men eier Per Johannessen bekrefter at dette heller ikke er ordinære aksjer. Det samme gjelder en av Bjarne Riebers beste venner, Bjarne Skjensvold. På papiret skulle han ha sopt inn drøye 110 millioner på DNO-aksjer han nylig har solgt. Men så er ikke tilfelle, bekrefter Skjensvold på en telefon fra Spania.

Også Neuman Holding som ledes av Leif Holst er store DNO-aksjonærer bare i navnet.

Man må temmelig langt ned på listen over DNO-eiere for å finne vestlendinger som er ordinære aksjonærer. Noen av disse har innkassert noen millioner ved å selge på de høye kursene de siste to månedene.

Bonden og legen derimot ...

Foruten ingeniør Tor Lien fra Kalfaret gjelder det småbrukeren Ove Årdal fra Jølster. Han har siden tidlig i desember solgt rundt 200.000 aksjer for rundt 10 millioner kroner, men sitter fortsatt igjen med 300.000 aksjer.

Også den nederlandske kommunelegen i Askvoll, Ruurd Kroondijk har forsvunnet ut fra listen over de 200 største aksjonærene i DNO i løpet av de to siste månedene. Det betyr at legen nylig har solgt aksjer for et sted mellom 13 og 20 millioner kroner.

NY VIRKELIG EIER: Idar Vollvik kan ha blitt den enkeltperson med flest ordinære DNO-aksjer etter Berge Gerdt Larsen. Hans 4,1 millioner DNO-aksjer er nå verdt nesten 200 millioner kroner. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND