– Det er ikke med lett hjerte jeg trekker en slik konklusjon. Men ut fra en helhetlig bedømmelse av hva som nå tjener Barneombudet som institusjon, har jeg kommet til at den er riktig, sier Kraby i en pressemelding.

Kraby sier videre at Barneombudet må tåle støy og konflikter i det offentlige og politiske rom, når det skal slåss for barns interesser.

– Men Barneombudet er ikke tjent med at det overhodet stilles spørsmål ved legitimitet og uavhengighet. Jeg ser det derfor som riktigst at regjeringen og Barne— og likestillingsdepartementet stilles fritt til å gjøre en ny vurdering og en ny prosess for å ansette barneombud, sier hun.

Avgjørelsen om å trekke seg fra stillingen ble gjort kjent etter at Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg torsdag kveld.