Over 85 prosent av 63 spurte IT-bedrifter regner med å øke antallet ansatte i løpet av året, skriver Aftenposten. Tallet kommer fra en undersøkelse foretatt av IT-bedriftenes egen interesseorganisasjon, IKT-Norge.

Bare 3,7 prosent av bedriftene i rundspørringen regner med å nedbemanne i 2001. 11,1 prosent regner med å holde seg på samme aktivitetsnivå som i dag.

-Selv om mange har fått juling på børsen i det siste, går bedriftene bra, og det er positive signaler i markedet, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge til Aftenposten.NTB