• Sintef-direktør Roar Arntzen forlater styret i IT-Fornebu. Det gjør trolig også BI-rektor Torger Reve.* IT- og høyskolemiljøet frykter at IT-Fornebu er i ferd med å bli et rent eiendoms-prosjekt. * Stortinget er ikke informert om utviklingen. Opposisjonen forlanger en orientering denne uken.

TRON STRAND tron.strand@bt.noOslo

Ifølge Bergens Tidendes kilder er det tvilsomt at den ansvarlige statsråden, kommunalminister Sylvia Brustad, er godt nok orientert om utviklingen. BT har grunn til å tro at saken ikke har vært drøftet i regjeringen. Nær halv milliard bevilget.tortinget har bevilget 425 millioner kroner. Nå stilles det langt inn i Arbeiderpartiet spørsmål ved om bevilgningene brukes til å berike allerede steinrike investorer som Fred. Olsen og Terje Mikalsen. Samtidig rettes på ny søkelyset mot duen Kjell Opseth (Ap) og Harald Kjelstad — direktøren for SIVA - det statlige Selskapet for industrivekst.

Det var Opseth som trumfet gjennom SIVAs sentrale rolle i IT-Fornebu, på samme måte som han før helgen i Stortinget trumfet gjennom SIVAs rolle i det nye, halvstatlige investeringsselskapet.

Hardkjør mot sentrum Regjeringen Bondevik ble utsatt for et nådeløst hardkjør da IT-Fornebu ble behandlet av Stortinget våren i fjor. Det var særlig næringsminister Lars Sponheim det gikk ut over. Flertallet på Stortinget ga ved ulike anledninger uttrykk for at de ikke hadde tillit til ham, og overkjørte derfor statsråden. Regjeringen Bondevik ønsket at IT-Fornebu skulle underlegges næringsministeren. Ap og Frp valgte SIVA som statens aktør, og gjorde dermed kommunalministeren ansvarlig for statens engasjement på den tidligere hovedflyplassen.

Bærebjelke slår sprekker En av bærebjelkene i satsingen var IT Fornebu Knowation. Tidligere i år ble det klart at de mislyktes i å skaffe friske penger, og oppkjøp av virksomhet ble kansellert. Selskapet skulle satse på nettbasert undervisning, og samarbeid med utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet. Det er et åpnet spørsmål hvor mange millioner som er brent av i IT Fornebu Knowation. Det er uklart hva status for selskapet er i dag.

Tvil om informasjon Sentrale kilder i regjeringsapparatet sier til Bergens Tidende at "det er grunn til å stille spørsmål ved hva som skjer på Fornebu og om storting og regjering er tilstrekkelig informert." Rektor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo sier at han har hørt rykter om at SINTEF og BI går ut av IT-Fornebus styre.Jeg er ikke forbauset over det som nå skjer. Norge må være med i utviklingen av IT.bransjen. Vi må bare sørge for at det skjer et annet sted enn på Fornebu, sier Norum. Er hele IT-biten på Fornebu i ferd med å falle fra hverandre? Det kan se slik ut, sier Norum.

Lite er realisert Flere kilder sier til Bergens Tidende at visjonene til IT Fornebu var store, men at svært lite er kommet ut av arbeidet så langt.Hvis noen ser på hva som er blitt realisert, vil de finne noe nær ingenting, sier in kilde.Bergens Tidende har grunn til å tro at dette er hovedårsaken til at viktige spydspisser som SINTEF og BI nå går ut av styret. Det er ikke interessant for toppene å bruke mye tid på et prosjekt som ikke vil tjene deres interesser, fremheves det.SINTEF-direktør Roar Arntzen bekrefter at han går ut av styret, men avviser at det er noen dramatikk i det. Han vil ikke kommentere BTs opplysninger.BTs kilder får stå frem, jeg gjør det iall fall ikke, sier han.BI-rektor Torger Reve var i går kveld ikke tilgjengelig for en kommentar.

fakta/IT-Fornebu* Stortinget vedtok i mars i fjor en formidabel satsing på IT-Fornebu. Det er bevilget et statlig bidrag til aksjekapitalen på 425 millioner kroner.* Det var intens strid om saken i Stortinget. Det så lenge ut til at sentrumsregjeringen ville gå av på saken. Årsaken var at stortingsflertallet (Ap og Frp) vil pålegge regjeringen å plassere den statlige innsatsen i SIVA. * Regjeringen Bondevik hevdet at Stortinget ikke kunne pålegge regjeringen dette.* Det løste seg ved at Stortinget ikke vedtok pålegget, men overlot til regjeringen å trekke sine egne slutninger. To dager senere gikk sentrumsregjeringen av på gasskraftsaken.* Ap sørget deretter for at IT-Fornebu ble plassert i SIVA.* IT-Fornebu skal være et internasjonalt kunnskapssenter som tiltrekker seg kompetanse og bedrifter fra andre land.* IT-Fornebu skal også stimulere regional utvikling og skape et miljø for gode ideer og næringsutvikling.

Les også: - Vi må få en forklaring