Høgskolen er den første i landet som innfører intelligenstesting av studenter som har søkt om opptak.

– Vi ser på dette som en demokratisering av opptaksprøvene. Vi vil treffe flere mennesker i opptaksprosessen, sier psykolog Rolf Lindgren i selskapet Dignus rekruttering og rådgivning til Dagbladet.

Lindgren har jobbet med å utvikle opptaksprøvene for skolen. Med den 36 minutter lange IQ-testen tror han at søkere som arkitektsønner, som ofte har lest og fått hjelp av foreldrene til opptaksprøvene, ikke lenger blir favorisert slik de har blitt ved tidligere opptaksprøver.

– Hvis man er ei oppvakt jente fra Lofoten med ubemidlede foreldre, så skal hun fortsatt ha mulighet til å komme inn på skolen, sier Lindgren.

Av 800 søkere i år er det 200 igjen. Det er disse som må bryne seg på IQ-testen. 55 studenter får plass ved skolen.

Studentenes landsforbund uttrykker imidlertid stor skepsis til å bruke IQ-test som målestokk for hvem som skal inn på høyere utdanning.

– Dette går nærmest på personvernet løs. Det hadde vært bedre om de hadde funnet en relevant løsning for studiets karakter. Dette virker som en midlertidig løsning for å sile ut søkere, sier leder Katrine Elida Aaland til avisen.