— Først må vi se hva EU til slutt kommer frem til. Saken har ikke vært drøftet politisk hjemme ennå, sa statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet da han besøkte Brussel i går.

Etter at den politiske ledelsen i departementet i to dager ikke hadde villet svare på spørsmål om saken, kunne Moland Pedersen i går si såpass: Regjeringen har ikke bestemt seg for hvordan de omfattende regelendringene eventuelt skal håndteres fra norsk side.

— Dette er først og fremst et EU-internt tiltak som vi ikke er blitt invitert inn i, sier Moland Pedersen.

- Enklest på innsiden

Slik forslaget fra EU-kommisjonen ser ut i dag, vil alle som flyr fra Norge til et EU-land måtte gi fra seg både kredittkortdetaljer, telefonnummer og e-postadresse til myndighetene. Dataene skal lagres og brukes i jakten på terrorister.

Justiskommissær Franco Frattini har gitt signaler om at han mener Norge bør få samme status som EU-landene. Det vil i så fall bety at nordmenn som flyr inn og ut av EU slipper å gi ut ekstra opplysninger. Til gjengjeld må Norge innføre de samme reglene for flyreiser mellom Norge og alle land utenfor EU, og bli en del av EUs nye overvåkingssystem.

— For nordmenn flest vil det være enklest om vi sitter på innsiden. Men saken har også andre sider, som spørsmålet om personvern, sier Moland Pedersen.

- Er med der vi kan

Statssekretæren mener det er gode grunner for at Norge, som ikke-medlem, er blitt holdt helt på utsiden av arbeidet som har pågått i EU-kommisjonen de siste månedene.

— Denne saken har ikke vært oppe i noen av noen av de foraene der Norge er med. Og arbeidet har gått svært raskt, sier EU-ambassadør Oda Helen Sletnes, som lover at det norske embetsverket i Brussel vil følge saken tett videre.

Statssekretær Moland Pedersen innrømmer samtidig at planene «ikke kom helt ut av det blå». Han vil likevel ikke ta til seg kritikken som ble gitt på lederplass i Bergens Tidende onsdag, der det ble påpekt at Norges representanter «ikke skal sitte og tvinne tommeltotter til forslagene ligger ferdig på bordet».

— Vi er med der vi kan, sier Moland Pedersen.

Støre vil ha balanse

Det nye antiterrortiltaket ble også tatt opp i Stortinget i går, der en sterkt kritisk Bård Hoksrud (Frp) ville vite hva utenriksminister Jonas Gahr Støre synes om forslaget.

Støre nøyde seg med å si at «det er viktig at vi her finner balansen».

— Vi må ivareta våre rettigheter og muligheter til å reise ut og inn av Europa, men samtidig være en stemme for at dette ikke gjøres på en måte som krenker personvernet, sa utenriksministeren.

Datatilsynet er sterkt kritisk til denne typen innhenting og lagring av personopplysninger. Også i EU er tiltaket kontroversielt, med sterk motstand både blant de folkevalgte EU-parlamentarikerne og i de nasjonale datatilsynene.