— Vi kan ikke la terror ramme demokratiet. Det er for store verdier som står på spill, sier biskop Ole D. Hagesæther.

Han ønsker ikke å be regjeringen arbeide for å stanse bombingen i Afghanistan, slik et flertall av biskopene gjør.

Mangler alternativer

— Jeg er også svært urolig og håper våre politikere ikke lar det gå prestisje i valg av våpen mot terrorisme. Men i mangel på andre alternativer kan ikke jeg kreve stans i bombingen, sier Hagesæther.

Bare to av de 11 biskopene i landet har uttrykt skepsis til kravet om bombestans. Foruten Hagesæther er det biskopen i Agder Olav Skjevesland.

— Militæraksjonen bør få pågå et par uker til før en vurderer hva en har oppnådd. Terrorhandlingen som er begått er så grov og så truende at det må reageres. Når et terror-rede ser ut til å være lokalisert bør en gi mulighet for å ta knekken på det, sier Skjevesland.

Samtidig er han opptatt å minske forskjellene mellom den rike vesten og fattige land.

— Fattigdom skaper grobunn for hat og terrorisme, mener han.

Fetter Bondevik er kritisk

Syv biskoper krever at regjeringen trekker tilbake støtten til USA.

— Jeg har fra første stund vært imot at terroraksjonene skulle møtes med bomber, sier presens blant biskopene, Odd Bondevik til Bergens Tidende.

Han er biskop i Møre og Romsdal og søskenbarn av statsminister Kjell Magne Bondevik.

Bondevik forklarer synspunktet sitt slik:

— Vi har gang på gang sett at bombene treffer sivile mål. Altfor mange mennesker lider urettferdig. Dessuten skaper vi en hatsituasjon mellom den muslimske og kristne verden. Det kan ikke vi i Norge sitte rolig å la skje, sier Bondevik Ber FN gripe inn

Bondevik er ikke alene i sitt syn. Han har støtte fra blant andre biskopene Gunnar Stålsett, Rosemarie Köhn, Finn Wagle, Ola Steinholt, Ernst O. Baasland og Øystein I. Larsen.

— Jeg tror denne bombingen bare gjør frontene hardere, uten at holdningene som ligger til grunn for terrorisme endres. Jeg er også skeptisk til at USA håndterer dette alene. FN burde spilt en mer aktiv rolle, sier biskop Larsen i Sør-Hålogaland.

Tema på Kirkemøtet

Terrorkrigen blir ganske sikkert et tema på det årlige Kirkemøtet på Lillehammer om to uker.

— Terroren og USAs bombing i Afghanistan står ikke på Kirkemøtets dagsorden. Likevel vil det forundre meg mye om ikke dette blir et viktig tema, sier direktøren i Kirkerådet, Erling Pettersen, til Bergens Tidende.