ANNE MYKLEBUST ODLAND

— Omtrent nitti prosent av kundene vil ha den vanlige hvite kisten med profiler, sier begravelsesagent Ole Gjermann Solstrand i Solstrand Begravelsesbyrå til Bergens Tidende og banker hånden mot den tomme furukisten som svarer med et hult dunk. - Det er ikke så mye forskjellig å få fatt i. Her i Norge - i alle fall på Vestlandet - ligger vi i samme type kiste. Hvit furu. Ingen er kong Salomo når vi er døde. sier han.

Det lukter furu som i et trelastlager, og «folkekisten» er stablet tre og tre i høyden. Bare noen få er klarlakkerte og i eik og palisander imitasjon. Det er ingen trendy, lyse bjørkekister med stålhåndtak, eller eksklusive amerikanske kister med innfelte diamanter.

Derimot er det kister i XL for ekstra tykke, brede og lange personer.

— Og barnekistene, sukker Solstrand trist, og nikker mot enden av rommet.

Det er her på felleslageret på Møllendal at de 16 begravelsesbyråene i Bergen henter ut kister. Men byråene opererer med forskjellig pris på den samme hvite furukisten. Sammenlikner man de største byene, er forskjellene enda større. Hos Olav Werner i Oslo koster en kiste - dog enklere enn den vanlige hvite - med laken, dyne, pute, likskjorte og ansiktsduk – godt over 6500 kroner.

I Bergen koster det samme bare litt over 3000 kroner.

- Falske forhåpninger

Prisene varierer såpass at det lønner seg å hente inn informasjon. Men er kisten Solstrand beskriver den samme som Engen og Dahl og Koba benytter, og hvorfor er den i så fall dyrere hos Dahl? Oppgir Dahl moms inkludert, og hva gjør Koba?

Kisteprisene er bare det første forvirrende møtet med byråene dersom man ønsker å innhente priser på begravelse. Priser på transport av tom kiste, bårebil, ilegg og kledning, assistentenes timepris, og byråets honorarer varierer, og sluttsummen på en enkel gravferd spriker med tusenlapper.

Konkurransetilsynet har utarbeidet en mal for «enkel gravferd» og pålegger alle begravelsesbyråene å ha veiledende priseksempler.

Men fakturaen kommer sjelden på den summen som oppgis.

— Vi fakturerer sjelden for enkel gravferd.

Oftest ligger summene nærmere 20.000 kroner, sier Solstrand.

— Prisen på enkel gravferd er ikke realistisk. Det blir gjerne det tredobbelte. Husk at syning og andaktsstund, leie av teppe under kisten, blomster, program, solist, og ikke minst minnesamvær, kommer i tillegg, sier Stuart Quivey i Koba Christensen Begravelsesbyrå. Agenter ellers i landet repeterer at de er misfornøyd med malen konkurransetilsynet har utarbeidet for prissammenlikning.

— Den gir kunden falske forhåpninger, sier Bjørn Hviding i Stavanger.

Hos Solstrand Begravelsesbyrå er et veggstativ fullt av forskjellige prisalternativer - alt etter om dødsfallet skjedde i hjemmet, på sykehuset eller på et gamlehjem, og videre hvorvidt begravelsen skal finne sted i kirke eller i kapell.

— Det er mer kjøring og medgått tid ved begravelse i kirke, så det er naturligvis mye dyrere, sier Solstrand og viser vei inn på kontoret. Eksempelvis koster tilstedeværelse av hans to assistenter 1600 kroner ved begravelse i kapell, og 2800 kroner om seremonien foregår i kirke.

Korte, dyre konferanser

Inne hos Ole Gjermann Solstrand setter Sverre seg ned. Han skal begrave sin gamle tante på 88 år.

Tid for bisettelsen, salmer og musikkstykker skal velges. Sverre skal ikke ha sangsolist. – Men cello kanskje? Spør Solstrand.

— Og programmet, skal det være i farger eller svarthvitt, og med bilde av hytten? Og hva skal det stå i dødsannonsen? Inderlig kjære, eller bare vår kjære? Tiden går.

De fleste byråene opererer med et fast honorar uansett hvor mange tåredryppende timer konferansen tar, men det finnes unntak. Vet du hvordan du vil ha det og tror du kan unnagjøre bestillingen på kort tid, kan det lønne seg å bruke et byrå som opererer med flere honorarpriser – med minstepris ned i 500 kroner fremfor å betale 1900 kroner.

Noen byråer opererer dessuten med to forskjellige honorarsatser. Alpha begravelsesbyrå i Stavanger tar for eksempel dobbelt så mye i honorar ved begravelse i kirke som ved begravelse i kapell.

Ikke lenger fratrekk

På kontoret nærmer samtalen seg sin slutt. Sverres tante var nøktern, og Sverre velger enkelt det som passer henne: Vanlig hvit kiste og bisettelse i kapell uten solist. En fargerik bårebukett, en bukett foran kisten, og åtte gule roser. 25 program i farge med Søndre Slagen altertavle. Blått teppe under kisten. Ikke minnesamvær, ikke ny sten.

— Glimrende, sier Solstrand og summerer. Ber om underskrift under beløpet 16.465 kroner. Sverre kvepper.

— Ble det såpass?

— Nye regler, sier Solstrand. Det er ikke lenger automatisk 4000 kroner i fratrekk. Og tanten hadde mer enn 15.000 kroner på bok – dermed ingen behovsprøvd stønad. Sverre signerer.

— Det koster jo penger. Men jeg synes ikke det er avskrekkende. Å komme hit, få råd og hjelp er verdt pengene, mener Sverre, som ikke ønsker navn og bilde i avisen av hensyn til avdøde og familien.

Av summen sitter Solstrand igjen med omtrent halvparten i fortjeneste.

— Det er lett å si at byråene er så dyre, men langt fra alt går til oss. Vi må pent dele med blomsterbutikken, avisen, trykkeriet, og noe er rene gravferdsutgifter, sier Solstrand, og legger til: - Mange tror at man må bruke oss. Men det går fint an å ringe kirkevergen på egen hånd og bestille grav, og avtale med prest og kirke selv …

Og uansett dyre begravelser, på Møllendal kirkegård får i alle fall Sverres gamle tante hvile gratis i 20 år.

Store prisforskjeller

 • I Oslo koster kremasjon 2260 kroner og grav 300 kroner. Ektefellegrav i «overgrav» er inkludert i prisen.
 • I Bergen er det verken kommunale avgifter for kremasjon eller for grav. Men ved begravelse i kapell kommer leie på 805 kroner til Bergen kirkelige fellesråd. Å sette av gravplass i tilknytning til et begravet familiemedlem koster 3020 kroner.
 • I Trondheim er det ingen avgifter, bortsett fra kapell-leie på 526 kroner til Trondheim kirkelige fellesråd. Det koster 2700 kr å sette av gravplass ved siden av ektefelle.
 • I Stavanger koster kremasjon 700 kroner. Ved begravelse får man avsatt dobbeltgrav gratis, men når neste ektefelle eller familiemedlem begraves, inntrer årlig festeavgift på 70 kroner for 20 år.

Nye regler for stønad

 • Fra 1. januar 2003 falt den statlige stønaden på 4000 kroner bort ved begravelser. I stedet er maksbeløpet på behovsprøvd stønad økt til 15.000 kroner, basert på avdødes økonomi. Beløpet avkortes mot bankinnskudd og forsikringsbeløp.
 • Ved dødsfall før fylte 18 år refunderes inntil 15.000 kroner mot dokumenterte utgifter.
 • Ved transport av avdøde over 20 km er egenandelen økt til 1500 kroner. Folketrygden refunderer overstigende.

FAKTA:

 • Begravelsesbyråene priser tjenestene ulikt. Selv ved en helt enkel gravferd kan du spare tusenlapper ved å sjekke priser.
 • Vil du ha kremasjon eller vanlig begravelse? Seremoni i kirke eller i kapell? Det er store prisforskjeller på valgene dine.
 • Begravelser flest blir dyrere enn du tror. Til gjengjeld er graven gratis. I alle fall i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Vil du sette av gravplass ved din kjæres side, må du i flere byer betale for det. I Oslo får du to graver til prisen av én.
 • Du kan ikke lenger regne med 4000 kroner i statlig stønad når du skal begrave din kjære. Stønaden er blitt behovsprøvd.
KOSTER FORSKJELLIG: - Alle de 16 begravelsesbyråene i Bergen henter ut kister fra felleslageret på Møllendal, forteller Ole Gjermann Solstrand. Men prisen på den samme hvite furukisten varierer med flere hundrelapper fra byrå til byrå.<p/>FOTO: BJØRN ERIK LARSEN