Bergens Svømme Club tilbyr seks kurs i uken for innvandrerjenter og –kvinner, med 190 deltakere i året. Mange muslimske jenter melder seg på fordi de ikke deltar i svømmeundervisning på skolen sammen med gutter. Kjønnsdelte kurs er ingen problem for svømmeklubben.

– Det blir vanskelig å pålegge kvinner og jenter å svømme sammen med menn. Vi må heller ta stilling til at det er en del som går glipp av både opplæringen i skolen og muligheten til å delta på ordinære kurs, sier svømmeskoleansvarlig Hanne-Guri Arnesen i klubben.

Pågangen til kursene har vært så stor at klubben kunne tatt imot enda flere deltakere. Klubben ønsker å utvide tilbudet, og mener kommunen har et ansvar for å finansiere svømmingen for innvandrerjentene.

– Kommunen storbruker

Aktivitetsgruppen ved Fridalen skole som BT omtalte torsdag, er en av brukerne av det guttefrie tilbudet. Arnesen karakteriserer Bergen kommune som en storbruker, på grunn av stadige henvendelser fra helsestasjoner, sosialetat og barnevern.

– Det som er viktig er at jentene lærer å svømme, og veldig mange får ikke den muligheten i skolen. Derfor bør kommunen delta i finansieringen av kursene til de frivillige organisasjonene, ikke bare sette av tid i en svømmehall, sier Arnesen.

Hun viser til Liv Røssland (Frp) sine uttalelser i gårsdagens BT. Lederen for oppvekstkomiteen i Bergen kommune mener det er nødvendig å finne praktiske løsninger slik at også muslimske jenter deltar i svømmeundervisning.

– Politikerne må gjøre noe, ikke bare snakke om å legge til rette for det, sier Arnesen.

– Kjempebehov

Vestkantsvømmerne har startet rene jentekurs fordi de manglet innvandrere i egne rekker.

– I svømmeklubben vil vi som regel ikke splitte svømming mellom gutter og jenter. Men når det kommer til å lære innvandrerne å svømme, gjør vi det på deres premisser, sier leder John Ingvar Brekke.

Klubben tilbyr to ukentlige kurs tilrettelagt for personer med flerkulturell bakgrunn. Ett for barn mellom seks og tolv år, med både gutter og jenter, og ett for bare kvinner, der det er 17 deltakere.

– Det er et kjempebehov for svømmekursene, det er helt enormt. Vi kunne klart å fylle mange flere timer i bassenget hvis vi hadde hatt kapasitet til det, sier kursansvarlig Per Gunnar Jakobsen.

Vil blande etter hvert

Kursene som startet i fjor høst er i samarbeid med integreringsorganisasjonen Way Forward. Leder Richard Kiwanuka ønsker å etablere familiekurs etter hvert.

– På sikt ønsker vi å begynne med familiesvømming med mann, kone, datter og sønn. Vi vil sørge for at de kan føle seg trygge på å gå i et offentlig basseng.

Han forteller om stor interesse fra voksne innvandrermenn som ønsker å lære å svømme, og har sammen med Vestkantsvømmerne søkt kommunen om midler til å utvide tilbudet. Først til kurs bare for menn, og deretter for hele familien.

I starten var det vanskelig å få foreldre med på tilbudet.

– Men jeg har jobbet mye med å fortelle foreldrene hvor viktig det er å lære seg å svømme. Mange får også svømme på skolen, men de trenger mer opplæring.