— Den offentlige oljevernberedskapen er ikke god nok, og det er behov for frivillige. Kurset er et flott tilbud til oss som vil lære å bidra uten å gå i veien for dem som skal rense strendene for olje, sier bergensstudenten Mariann Ravnanger Nilsen.

WWF Norge tatt konsekvensen av den store interessen. I samarbeid med Nord-Norsk Beredskapssenter (NNB) har organisasjonen startet aksjonen Ren kyst! Oljevernkurs er i vinter holdt i Nord-Norge, og flere kurs skal holdes i Sør-Norge utover sommeren, forteller rådgiver i WWF Norge, Anne-Beth Skrede og daglig leder Thor André Hauge i NNB.

Blir lagledere

— For at de frivillige skal kunne gjøre en god innsats, trenger de skolering. Derfor arrangerer vi disse kursene langs hele kysten. Og det er ingen ting å si på interessen. På dette kurset er det plass til 25 deltakere. 40 kom ikke med og står på venteliste. I hele landet er det 300 på venteliste, sier Skrede.

Nord-Norsk Beredskapssenter bidrar med kompetanse på oljevernaksjoner på kursene. På Fedje samarbeider de med Fedje Sikkerhetssenter.

  • Innsats i en oljevernaksjon krever kunnskap om hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre. Etter denne helgen, vil de kunne fungere som lagledere for andre frivillige i en oljevernaksjon, sier Hauge.

Samlet opp sagmugg

— Kursdeltakerne er meget engasjerte mennesker. De fleste deltakerne er fra bergensområdet, men det er med folk fra Voss, Sogndal, Rogaland og Oslo. Noen av søkerne fra Fedje kom ikke med på dette kurset, men står på venteliste, sier Hauge.

Fredag brukte kursdeltakerne til å sette seg inn i mange teoretiske problemstillinger rundt en oljevernaksjon.

I går var det praktiske øvelser ute. Først måtte de hente opp olje fra store kar. Senere på dagen var de i aksjon i fjæresteinene der de la ut oljelenser og samlet opp sagmugg som forestilte olje.

-Nytter å vaske fugler

Karen Tvedt og Naomi Paulsen fra organisasjonen SWAN foreleste om vasking av oljeskadet sjøfugl. De har erfaring med vasking av sjøfugl fra Rocknes-forliset i 2004 og fra oljeutslippet ved Borregaard i Fredrikstad i vår.

De forteller at etter Rocknes ble 131 fugler vasket og at overlevelsesprosenten var 65, mens det i det siste tilfellet ble vasket 62 fugler hvorav 86 prosent overlevde.

— Det nytter å vaske oljeskadet fugl. Desto tidligere vaskingen starter, desto større sjanse har fuglene for å overleve.

RENSKING: Deltakerne lærte å ta opp olje fra stor kar. - Et flott tilbud til oss som vil lære å bidra uten å gå i veien for dem som skal rense strendene for olje, sier Mariann Ravnanger Nilsen.
HELGE SUNDE
OLJELENSER: Oljelenser blir båret ut av depot for å fraktes ned til stranden.
HELGE SUNDE