Total ble det sortert 524.000 tonn avfall for material— og energigjenvinning i fjor. Dette er en økning på 70.000 tonn fra 1998, og mer enn sju ganger så mye som i 1992.

Mengden husholdningsavfall har økt jevnt siden tidlig på 70-tallet. I 1974 leverte hver innbygger i snitt 174 kilo avfall, mens totalvekten i 1999 hadde økt til 314 kilo.

Tallene er hentet fra en utvalgsgransking som SSB har gjort i 50 kommuner og interkommunale avfallsselskap Totalt er om lag 140 av landets 435 kommuner vært representert i utvalget.