Mens antall saker om innkreving av barnebidrag totalt sett har gått ned de siste årene, er sakene som behandles, langt mer alvorlige enn før, skriver Dagsavisen.

I 2006 ble hele 42 personer anmeldt fordi de nektet å betale og dette på tross av god betalingsevne. Alle de 42 personene har bidragsgjeld på over 100.000 kroner, og flere av dem risikerer 60 til 90 dagers fengsel.

– Vi går til politianmeldelse i saker der bidragsgjelden er stor og det åpenbart dreier seg om manglende vilje til å betale, sier direktør Vilfred Bang i Arbeids— og velferdsetatens innkrevningssentral til avisen.