Agderbiskopen skal i nese uke på bispevisitastil Prosgrunn. Der skal han blant annet besøke fem barne— og ungdomsskoler. I møte med elevene vil han prate om språkbruk, oppførsel, gjengkultur og ungdomsvold. Det skriver avisen Dagen.

— Vi støtter alle gode tiltak overfor barn og unge som kan få dem til å reflektere over sitt eget språk. Det sier institutttstyrer Erling Birkedal ved Institutt for kristen oppseding til avisen Dagen.

Mer vanlig å banne

— Banneordene har på mange måter mistet sin kraft, og nye uttrykksformer blir tatt i bruk, forteller språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld til Dagen. - Vi ser en sterkere påvirkning fra den amerikanske kulturen hvor banninge er mindre religiøs og mer rettet mot sex og kroppsfunksjoner.