Når studentene skal gi en hovedkarakter til sitt lærested, kommer fire høgskoler øverst. Universitetet i Tromsø ligger på femteplass, NTNU i Trondheim på åttende, Universitetet i Bergen på 17. plass og Universitetet i Oslo på 19. plass. Over et halvt karaktertrinn skiller beste høgskole og beste universitet.

Spranget fra topp til bunn blant høgskolene er imidlertid stort. Høgskolen i Lillehammer får hovedkarakter 4,9, mens Høgskolen i Tromsø får bare 3,3. Over 1,6 karaktertrinn skiller de to.

Suveren vinner Når tilfredsheten måles på 14 utvalgte områder, topper Lillehammer på syv. HiL får best karakter for faglig og pedagogisk kvalitet og er nummer én på faglig miljø, service, faglig sammensetning, veiledning, arkitektur og kantine. Det eneste området der Lillehammer kommer et stykke ned på listen er når det gjelder bosituasjonen, men karakteren er slett ikke dårlig der heller.

Høgskolen i Sogn og Fjordane får også gode karakterer på alle felt, og topper listene for sosialt miljø og fritidstilbud. Høgskolen i Molde scorer best for lokaler og lesesal, mens Høgskolen i Volda ligger på topp når det gjelder bibliotek og datautstyr. Bosituasjonen ser ut til å være best ved Høgskolen i Telemark.

De store sliter Det er en tendens at de store høgskolene kommer langt ned på listen i hovedkarakter. Høgskolen i Stavanger kommer på 18. plass, Høgskolen i Bergen på 15. og Høgskolen i Oslo på 14. plass. Litt bedre går det i Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag ligger på 11. plass.

Undersøkelsen gjelder de 20 største statlige lærestedene.

Adresseavisen/Bergens Tidende