Klokken tolv gjallet signalet «Viktig melding – lytt på radio» atter utover landet.

Men frykt ikke, det er ikke krig eller katastrofe denne gangen heller.

— Hver andre onsdag i januar og juni tester vi de 1250 sireneaneleggene over hele landet, sier avdelingsingeniør Tom Erik Jensen i Sivilforsvaret.

Litt over halvparten av Norges befolkning vil få med seg varslingen rundt lunsjtider.

Hør tyfonsignalene her: Viktig melding – lytt på radio | Flyalarm | Faren over

Ved viktige meldinger er det først og fremst P1 folk skal stille inn på radioen, men også P4 vil formidle Sivilforsvarets budskap.

Vurderte bruk 22. juli

Tyfonanleggene testes som en ren teknisk sjekk, men også for at folk ikke skal glemme at signalene faktisk finnes, dersom enn reell fare skulle oppstå.

— Det er en funksjonstest både for oss og publikum. Det er greit at folk blir minnet på dette av og til, sier Jensen.

Tidspunktet for når man hører sirene ule er en god pekepinn om det er snakk om en øvelse eller ikke, ettersom øvelsene alltid holdes klokken 12. I fredstid kan tyfonvarslingen være aktuelt ved dambrudd i vannmagasiner eller gassutslipp fra industri.

Sist Sivilforsvarets sireneanlegg advarte om en reell fare var da to tankvogner med over 90 tonn propan tok fyr ved Lillestrøm i 2000. 22. juli vurderte Oslo politidistrikt og Politidirektoratet å bruke tyfonene for å varsle Oslo-befolkningen om terrorangrepet.

— Når man går ut med en viktig melding man ber folk om å høre på radio, trenger man noe å formidle. Det hadde man ikke i de tidligste tidspunktene 22. juli, og det ble vurdert dithen at det kunne skape mer kaos om man lot sirenene gå, sier Jensen.

Er Norge i krig, brukes sireneanleggene til å varsle flyangrep og liknende.

Vurderer å be folk sjekke nettaviser

Avdelingsingeniør Jensen sier Sivilforsvaret forsøker å følge med i tiden, men mener at det ennå ikke er passé å be folk lytte til radio i katastrofesituasjoner.

I disse smarttelefontider vurderer Sivilforsvaret også mulighetene for å be folk om å sjekke nettaviser, som oppdatereres umiddelbart ved større hendelser.

— Men vi forholder oss enn så lenge til avtalen med NRK. Dessuten er det ikke alltid teknisk mulig å sjekke nettmedier. Ser man på bildene fra regjeringskvartalet 22. juli, ser man at alle går med mobilen klistret til øret, sier Jensen, med henvisning til at 3G-dekningen på mobiltelefonen lett bryter sammen når et større antall mennesker bruker telefonen samtidig.

Dermed er det fortsatt de trofaste radiosignalene som er den tryggeste måten å varsle hele landet om store katastrofer eller farer.

Pleier du å skru på NRK radio når du hører signalet? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet!

- LYTT PÅ P1: Ved faresignalet «Viktig melding - lytt på radio» er det først og fremst NRK P1 som formidler Sivilforsvarets hastemelding.
Arkiv