Programvaren som sørger for at Internettbruken ikke går ut over sikkerheten har fungert dårlig, hartillitsvalgte i politiet tidligere fortalttil Aftenposten.

— Vi kommer omtrent ikke på Internett. Gjør du det kan du bli kastet ut igjen. I mange tilfeller sitter folk med iPader for å få vært på Internett og gjort jobben sin, sa lokaltillitsvalgt Marius Bækkevar i Asker og Bærum politidistrikt til Aftenposten august i fjor.

Problemet har ifølge Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) vært kapasitetsproblemer med maskinvaren som trengs for å bruke programvaren. Det er også kjent at politiet kun har hatt 2048 lisenser fordelt på 19.000 klienter.

NY LOGO: Bildet viser logoen til politiets nye internettløsning.
Robert McPherson

Politidistrikt over hele landet har kjøpt inn egne PC-er fordi Internett-tilgangen har vært for dårlig.

Som hjemme

Dersom det ikke avdekkes store feil eller mangler, kan 2013 bli året da norsk politi får mulighet til å bruke Internett på en tilfredsstillende måte. I lokalene til PDMT demonstrerer Torhild Silseth, leder for IKT Drift, hvordan hun enkelt kommer seg på nett. Akkurat som hjemme kommer hun seg på Internett med to trykk på musen.

— Før kunne det ta flere minutter å komme seg inn, utbryter hun, før infrastrukturarkitekt Tore Aasgaard skyter inn:

— Det var vel ikke mye.

I disse dager tester Politiets Data og Materielltjeneste ut en ny løsning laget fra bunnen av. Med den håper de at problemene forsvinner når den etter planen tas i bruk før sommerferien. Prosjektet har estimerte kostnader mellom 2,7 og 3,4 millioner kroner og har vært under utvikling siden høsten 2012.

Sikkerhetsutfordring

Utfordringen til politiet har vært å sørge for sikkerheten, samtidig som politifolk skal kunne bruke Internett. Ingen enkel oppgave, ifølge de to. Behovet for en ny løsning dukket opp for flere år siden, men det har vært vanskelig å få denne tjenesten prioritert, svarer Silseth på spørsmål om hvorfor dette først skjer i år.

— Det er et hårete mål vi jobber opp mot, at det skal være som å bruke Internett som hjemme, men med betydelig bedre sikkerhet. Det skaper en del utfordringer, som jeg tror vi nå har løst, sier Aasgaard.

Når en politimann skal på Internett må programvaren sørge for at trusler som virus eller spionprogramvare ikke kan komme seg inn i politiets datasystemer. Enkelt forklart vises et skjermbilde av nettsurfingen på brukerens dataskjerm, men ingen data kan komme tilbake til brukerens maskin. Den egentlige surfingen foregår på en server.

Med den nye løsningen vil man også kunne klippe og lime tekst, se video på nettsteder som YouTube som bruker Flash, og bruke Java, noe som tidligere ikke har vært mulig av sikkerhetshensyn.