• I kommuner som Voss og Sund er prisene mangedoblet de siste årene. I Voss har prisene økt med 335 prosent siden 2000.
  • Ekspertene tror prisene på fritidsboliger vil fortsette å stige. I en hektisk hverdag er det blitt in å søke freden og roen på hytten.

MARIT HOLM

ØYULF HJERTENES

Utbudet av fritidsboliger slår alle rekorder. Det gjør også prisene.

I Voss var for eksempel gjennomsnittsprisen på fritidsboligene som ble solgt i år 2000 på 278.000 kroner. I første kvartal 2005 var gjennomsnittsprisen kommet opp i svimlende 1,2 millioner kroner!

Det gir en prisvekst på 335 prosent, noe som er oppsiktsvekkende fordi tallet på omsatte fritidsboliger i Voss har vært høyt over flere år.

Ekstremt i Sveio

På listen over kommuner der hytteprisene stiger mest, og som BT har utarbeidet på bakgrunn av offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå, troner Sveio aller øverst.

Men forklaringen på den ekstreme prisveksten i Sunnhordlands-kommunen i første kvartal i år, er at en særegen fritidseiendom i Valevåg ble solgt for 6,5 millioner kroner i februar. Det betyr at de tre øvrige solgte eiendommene hadde en snittpris på mer edruelige 640.000 kroner.

Pris— og kommuneoversiktene som BT bringer i dag, må altså leses som all annen statistikk: Der tallet på omsetninger er lavt, kan en eller to enheter gjøre så store utslag at det blir vanskelig å snakke om et reelt gjennomsnitt. Prisen per omsetning sier heller ingenting om størrelse eller standard.

Merk også at det bare er salg som er tinglyst og registrert innen utgangen av mars som er kommet med i statistikken for 1. kvartal 2005. Hytter som er solgt i april, mai og juni - når markedet for fritidseiendommer pleier å være på det aller heteste - er ikke kommet med.

Ser vi på hele landet, er gjennomsnittsprisen per omsetning på 871.000 kroner. Det er en økning på 16 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor.

Rekordstor etterspørsel

Hele 80.000 nordmenn har planer om å kjøpe seg egen fritidsbolig, skal vi tro en fersk spørreundersøkelse fra Prognosesenteret. Langt fra så mange vil gjøre alvor av disse planene - tross alt ble det registrert «bare» 8146 salg av fritidsboliger i hele fjor.

— Uansett hvor realistisk nordmenns hytteplaner er, viser undersøkelsen at etterspørselen etter fritidsbolig aldri har vært større, påpeker administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

Han er ikke i tvil om at prisene på hytter og fritidsboliger vil fortsette å stige.

— I bunnen ligger den økonomiske veksten som har gitt mange mer å rutte med de siste årene. Når stadig flere av oss bor sentralt, og på få kvadratmeter, tas drømmen om mer luft og større plass ut på bolig nummer to.

Og så er det en trend i tiden, dette med å komme seg bort fra en hektisk hverdag og søke fred og ro på hytten, sier Øye.

Omsetningshastighet: 50 år

I hele landet er det 60.000 nye hytter som befinner seg på planstadiet, men Øye tror ikke at tilbudet blir så stort at det fører til prisfall.

— I strandsonen har vi i praksis byggestopp. Der er det nesten ingen grenser for hvor høyt opp prisene kan nå. På fjell og innland er det stor produksjon, men så lenge etterspørselen er stor er det ingen fare, mener Øye.

— Hytte er dessuten ikke noe som man kjøper for å selge videre etter få år. Det er en investering i familiens ve og vel.

Gjennomsnittlig omsetningstid på hytter er faktisk hele 50 år, sier Bjørn Erik Øye til Bergens Tidende.