Episodene har skjedd i et hus som tilhører sosialmedisinsk klinikk på Blakstad sykehus i Asker. Klinikken behandler menn over 18 år med rusproblemer.

To klarsynte personer brukte hele tirsdag til å gå gjennom huset.

– Noen av beboerne har i ulike perioder opplevd ting som de ikke kan forklare. Vi har nå brukt folk som har erfaring med dette til å forklare og oppklare, slik at det kan bli ro i behandlingssituasjonen, sier seksjonsleder Harald Rønning ved sosialmedisinsk klinikk til Dagbladet.

Ifølge Rønning skal opplevelsene dreie seg om energier i huset, om nærvær i rom som ikke kan forklares, fysisk berøring som trykk på kroppen, lyder eller ting som faller ned på uforklarlig vis.

Etikkprofessor Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo og Bergen reagerer sterkt på husrenselsen.

– Hvis dette stemmer, er det grunn til å spørre hvor dømmekraften til de ansvarlige har vært, sier Solbakk og understreker at han ikke kjenner detaljene i saken og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Denne form for virksomhet har ingen legitimitet i helsetjenesten, sier han.