BIRTE HEGERLUND RUNDE

På et lite kontor ved Diakonissesykehuset på Haraldsplass, nærmere bestemt i 5. etasje, har han kurert pasienter for hypokondri i seks år.

Hypokondri har langt tilbake i historien vært en medisinsk diagnose på lik linje med andre former for sykdommer, men hypokondere har aldri vært spesielt populære i helsevesenet. De blir ofte oppfattet som vanskelige pasienter. Disse pasientene slår seg ikke til ro med normale funn, men fortsetter å tro at de er alvorlig syke, forteller dr. Wilhelmsen.

Hypokondere er gjennom tidende latterliggjort for sin innbilte sykdom. Vi finner utallige vitser om dem. Som den om gravstøtten til en avdød hypokonder, med påskriften: «Tror dere meg nå?».

Å tro på pasienten Ifølge dr. Wilhelmsen er det å tro på at pasienten er syk, et viktig ledd i prosessen med å få hypokonderen frisk. Ikke avfeie dem med en negativ sykdomstest som bevis for at vedkommende ikke er syk.

For pasienten er virkelig syk. Symptomer på ulike sykdommer kommer som et resultat av angsten for å få bestemte sykdommer.

Julie hadde etter tur trodd hun hadde kreft i magen, hjernen og brystet. Resultatene av undersøkelser tatt under innleggelser i sykehus og polikliniske utredninger var alle normale, men hun følte seg ikke trygg.

Hun kjente ofte på brystene sine, særlig det venstre, og da hun en dag syntes hun kjente en kul, var hun igjen overbevist: «Jeg har brystkreft!» Hun kunne se begravelsen for seg, barna som sto der, kisten og presten. Det var forferdelig.

Mammografi nummer to var også normal. Hun var svært opptatt av å «kjenne etter» om hun hadde noen smerter eller andre symptomer, og gjorde ofte selvundersøkelser helt ubevisst. En kveld hun og mannen var ute og spiste, måtte han be henne la være å ta seg på brystet hele tiden, forteller Ingvard Wilhelmsen i boken «Hypokondri og kognitiv terapi».

Denne personen var en av dr. Wilhelmsens pasienter ved hypokonderklinikken. En jente med så mye angst for å få kreft, at hun utviklet symptomer på sykdommen. Legenes ord på at hun var frisk, trodde hun ikke på. Løsningen ble behandling ved hypokonderklinikken.

Hypokondermedisin Dr. Wilhelmsen er indremedisiner og spesialist i psykiatri. Siden han alltid har vært interessert i både det mentale og det fysiske ved mennesket, ville han kombinere disse to fagfeltene. Resultatet ble hypokonderklinikken, den første, og i mange år den eneste klinikk i sitt slag på verdensbasis. Danmark kom etter i vinter. Med Wilhelmsens klinikk som modell.

Det er dr. Wilhelmsens oppgave å prøve å endre pasientens tankemønster. Han mener at tankeprosessen er lettere å forandre enn følelsen. Ved å endre tankemønsteret, påvirker man indirekte følelsene. Det er ikke så enkelt å endre selve angsten, men ved å tenke litt mindre katastrofalt, får man mindre angst.

I stedet for å tenke på en logisk måte, der en prøver å finne én årsak til problemene, vil Wilhelmsen få pasientene til å ta med i betraktningen at også noe uforklarlig kan dukke opp. Ikke alt kan forklares, og det må aksepteres. Han pleier å si til pasienten at det eneste som er sikkert, er at vi en gang skal dø. Men ikke nødvendigvis av sykdom.

— Det er mange som mangler alternative forklaringer. Det er bare enten-eller, og det imellom blir ikke tatt med: Det uforklarlige. Men det er ofte det som er den vanligste forklaringen, sier dr. Wilhelmsen.

Livet er et usikkert prosjekt Som første lege som starter en egen hypokonderklinikk, må vel dr. Wilhelmsen kalles kontroversiell. Han som ønsker de pasientene de fleste andre leger vil unngå. For samfunnets del må det også lønne seg å opprettholde denne praksisen. Pasienter som ellers ville ha blitt sendt fra lege til lege, fra medikament til medikament, får isteden bli friske i dr. Wilhelmsens verbale terapi. Uten medisiner og celleprøver.

Men en hypokonderklinikk - kan den gå bra? Kommer det pasienter som selv erkjenner at de er hypokondere?

— Pasientene som kommer hit er henvist av andre leger som har tatt utallige tester uten å finne noen sykdom, kan dr. Wilhelmsen fortelle.

Han vet at det kan være vanskelig for leger å si til pasienten at «jeg har ikke funnet noe fysisk galt med deg, men lurer på om du kanskje lider av hypokondri.» Men ifølge Wilhelmsen bør det være en helt reell ting å si, for å ha angst for sykdom er en sykdom i seg selv -som må helbredes gjennom samtaleterapi. Og ved å lære seg å tolke symptomer på en mindre katastrofal måte.

— Men det kreves trening. Jeg pleier å si at det er hjemme hos seg selv at pasientene blir friske. Her hos meg får de hjemmelekser, sier dr. Wilhelmsen.

Danskene kommer etter I Danmark har de også funnet ut at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta hypokonderne alvorlig. Jyllands-posten kan opplyse at det danske Sundhetsministeriet og socialministeriet har fått ni millioner danske kroner for å behandle denne pasientgruppen. Dr. Wilhelmsens klinikk i Bergen er modell for den nyopprettede klinikken ved Bispebjerg hospital i København. Hypokonderklinikken i Bergen, som har eksistert i seks år, regnes for å være den første på verdensbasis.

FORKLARING: - Det er mange som mangler alternative forklaringer. Det er bare enten-eller, og det imellom blir ikke tatt med: Det uforklarlige. Men det er ofte det som er den vanligste forklaringen, sier dr. Ingvard Wilhelmsen.