— Men det var først da jeg hadde reist derfra at jeg fikk et perspektiv på historiene, sier hun.

Nå planlegger hun å sette opp et gruvespel i hjembygden. Kommunen har bevilget penger, og en manusforfatter er i gang med å skrive.

Ukjent med historiske spill er ikke Evy, etter tidligere medvirkninger iblant annet Stiklestad-spelet.

Når det gjelder hjembygden, sier hun:

— Malm hadde ikke vært det samme samfunnet uten gruven. På 50- og 60-tallet var det et rikt samfunn, både sosialt og kulturelt. Her ble det bygd samfunnshus og barnehage, lenge før det var vanlig andre steder. I dag er kommunen dessverre mer et trygdesamfunn. Snart er besteforeldregenerasjonen borte. Jeg synes det er viktig å fortelle historien videre, og lage kunst av det, ikke minst med tanke på ungdommen som nå vokser opp.

Evy er ikke redd for at det blir for mange spel.

— Jeg tror folk har behov for nostalgi, ikke minst i vår tid. Selvfølgelig må vi henge med på den teknologiske utviklingen. Men det er viktig med historisk og lokal forankring og å kjenne til historien om dem som var med på å utvikle samfunnet vårt.

SPEL OM HJEMBYGDEN: Evy Kasseth Røsten er kjent blant annet fra tv-serien «Svarte penger» og filmen «Hawaii. Oslo». Nå planlegger hun spel om hjembygden Malm. Her fra «Sancthansnatten på Stiklestad» sammen med nissen Ola Fjellvikaas FOTO: LEIF ARNE HOLME
Leif Arne Holme