Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen reagerer kraftig:

– Dette er snikislamisering. Vi kan ikke godta at slike forkynnende sanger sniker seg inn i barnehagene, sier Amundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Den ene sangen heter «Ti små muslimer» og handler om å skremme vekk den muslimske djevelen ved å rope på Allah som den store gud (Allah akbar).

Den andre sangen heter «Lille muslim» og er en oppfordring om å be fem ganger om dagen.

Lovstridig? – Dette kan ikke være tilsiktet, og jeg tviler på at dette er i tråd med loven, sier Amundsen.

Han viser til at tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal i sin tid reagerte på sangen «O, du som metter liten fugl» i barneskolen.

Han sier også at vi må være varsomme med å blande religion inn i barnehage og skole, og heller jobbe mer med å integrere barn med innvandrerbakgrunn i norsk kultur.

– Fremmer forståelse Avdelingssjef Kerstin Berglund i Oslo kommune forsvarer sangene og avviser at de er forkynnende i sitt innhold.

– Sangene har på lik linje med kristne sanger et religiøst innhold, sier hun til ANB.

De to konkrete eksemplene er fra markeringen av den muslimske høytiden id i Etterstadsletta barnehage i Oslo, der i underkant av 30 prosent av barna har ikke-vestlig bakgrunn.

Berglund mener at sangene synliggjør barnas og familienes kultur— og identitetsbakgrunn, synliggjør mangfoldet og dermed fremmer flerkulturell forståelse.