Industrisatsingen på Grønland er den største noensinne, og beløper seg til rundt 20 milliarder kroner.

– Det er surt å ikke vinne, for Grønland kunne vært en interessant mulighet, sier pressetalsmann Thomas Knutzen i Hydro til NRK.

Aluminiumsverket vil gi 700 arbeidsplasser, og en årlig produksjon på rundt 350.000 tonn aluminium. Billig kraft både til aluminiumsverket og til befolkningen skal sikres gjennom bygging av fire vannkraftverk og et nytt kraftlinjenett.

Direktør Peter Hansen i det grønlandske næringsdepartementet begrunner valget med at Alcoa er det selskapet som best kunne sikre en framdrift.