– Vi regner med nå å ha funnet de mest alvorlige tilfellene av bruk av asbest her ved verket på Karmøy, men vi kan likevel ikke utelukke nye asbestfunn ved anlegget, sier verksdirektør Tom Per Moen ved Hydro Aluminium Karmøy til h-avis.no.

For over ti år siden satte den daværende ledelsen ved Hydro på Karmøy i gang arbeidet med å fjerne helsefarlig asbest fra fabrikken. I november ble det avdekket at saneringen aldri ble fullført, og at arbeiderne i tiden etter bare har trodd de har oppholdt seg i et asbestfritt miljø.

Nå vil Hydro asbestgranske samtlige sju av konsernets aluminiumsverk rundt om i verden.

– Undersøkelsene på Karmøy har vært omfattende, og arbeidet er tatt alvorlig. Sammen med de ansatte lager vi nå videre handlingsplaner, sier Moen til avisen.

Hydro har nå gjort asbestmålinger ved Søderberg-anlegget der asbest først ble funnet. Målingene viser at konsentrasjonene av asbestfibre bare er ti prosent opp til grensen for hva som kan være helsefarlig.