Tysland jobbet i Hydro fra 1980 til 1988, først som advokatfullmektig og de siste fire årene som leder for selskapets olje— og gasshandel.

Også ansvarlig advokat for rapporten, Kristin Normann, har bindinger til selskapet. Hennes far, Kjell Normann jobbet som finanssjef i Hydro i 17 år, fra 1962 til 1979, skriver VG.

Dermed kan det settes spørsmålstegn ved habiliteten til to av de tre granskerne i advokatfirmaet Selmer.

Advokatfirmaene som næringsdepartementet hadde engasjert for å vurdere de juridiske sidene ved utbetalingen av Hydro-opsjonene, kom fredag til stikk motsatte konklusjoner i sin vurdering av Hydro-styrets avvikling av selskapets opsjonsordning. Mens advokatfirmaet Selmer godkjenner alt Hydro-styret har gjort, hevder advokatene hos BA-HR at opsjonsvedtaket den 23 juli kan være ugyldig.

Verken Tysland eller Normann mener bindingene til Hydro representerer et habilitetsproblem.

– Jeg mener jeg kunne gjøre en uhildet vurdering i denne saken. Det er lenge siden jeg hadde et arbeidsforhold i Hydro, sier Selmer.

– Det har overhodet ikke slått meg. Vi mente at dette overhodet ikke kom til å ha innvirkning på de vurderingene vi skulle ta, sier Kristin Normann til VG.