Hvis alle personbiler erstattes med hybridbiler vil to tredeler av dagens bensinforbruk bli dekket av elektrisitet, viser en rapport fra Energibedriftenes landsforening (EBL). Dette vil kreve rundt 4 TWh økt kraftproduksjon.

Hvis i tillegg hele transportsektoren skifter til hybridteknologien vil det øke det norske strømforbruket med 8 TWh, som tilsvarer forbruket til cirka 400.000 husstander, skriver TU.no.

– Dette er veldig spennende, og representerer store muligheter for kraftbransjen. Hvis oppladbare hybridbiler kommer for fullt, vil det helt klart ha en effekt på strømmarkedet. 7-8 TWh er jo et par gasskraftverk, sier kraftanalytiker Håkan Palm i Bergen Energi.

Oppladbare hybridbiler veksler mellom å bruke elmotorer og forbrenningsmotorer. Batteriene kan lades opp gjennom det eksisterende strømnettet. Elmotoren er fire ganger så energieffektiv som bensin— og dieselmotorene, og en utskiftning vil føre til store reduksjoner av klimagasser.

Rapporten fra EBL viser videre at hvis bare to tredjedeler av kraftbehovet til personbiler dekkes opp av ny fornybar energi, tilsvarer det et redusert utslipp av klimagasser på 6,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Hvis transportsektoren også skifter kan utslippsreduksjonen komme på over 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Reuters