Senter mot etnisk diskriminering kritiserer opplegget, og mener det er stigmatiserende.

— Ordene som er brukt for å presentere kurset er stigmatiserende, og i hvert fall generaliserende, sier leder av senteret, Manuela Ramin-Osmundsen, til NRK.

Ramin-Osmundsen viser til teksten i kursbrosjyren: Hvordan kan jeg vite om en muslim snakker sant eller ikke? Hvordan kan man eventuelt får ham til å si sannheten? I brosjyren er det bilde av en arabisk kledd mann med gevær på ryggen.

Rektor Irene Dahl-Andersen ved Høgskolen i Østfold forsvarer kurset, men medgir at brosjyren burde vært annerledes utformet.

Politiførstebetjent Odd Sverre Petersen i Halden politidistrikt har deltatt på et av kursene, og sier han ikke opplevde innholdet diskriminerende.