Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo starter forskningen i juni, og skal holde på i et halvt år. Utgiftene på 590.000 kroner dekkes av Stine Sofies stiftelse, som jobber for bedre rettsvern for barn.

Målet er å finne fram til en metode som skal gjøre det lettere å avgjøre om skader på spedbarn skyldes ulykker eller vold, melder P4.

— I dag bygger vi våre vurderinger på antakelser. Vi har ikke noen god metode for å vurdere hvor mye kraft som har vært involvert. Forhåpentlig vis kan barnas rettssikkerhet bli bedre av dette. Vi har noe mer håndfast, sier prosjektleder Arne Stray-Pedersen.

Forskningsstiftelsen SINTEF skal lage en testdukke som skal gjøre det lettere å bestemme hvor stor kraft og hastighet som må til for å forårsake forskjellige hodeskader. Testdukken skal tilsvare barn som er tre og seks måneder gamle. Dukken skal ha sensorer som måler fysiske krefter og hastighetsendringer som oppstår ved slag.

Årlig blir det henlagt flere saker fordi det er umulig å bevise hvordan et barn har blitt skadd.