JAMES STEENSÆTH

Hvitløk, etter hvert en viktig ingrediens i hverdagslivet også her på berget, blir nå lagt under lupen, eller nærmere bestemt mikroskopet, for å avsløre urtens hemmeligheter.

Vitenskapsmenn ved det israelske Weizmann Institute of Science fokuserer på allicin, et meget kraftig stoff som er hvitløkens beskyttelse mot insekter, sopp og bakterier som finnes i jorden.

En gruppe på fire israelske vitenskapsmenn har klonet genet for allicin, syntetisert og stabilisert det svært flyktige molekylet som er ansvarlig for alt som er bra og ikke bra i hvitløken.

En hel del vitenskapelige studier viser at allicin er effektiv når det gjelder å forhindre høyt blodtrykk, behandle diabetes, kurere diaré, minske risikoen for hjerteattakk og drepe kreftceller.

Vidundermedisin

De israelske forskerne kaller hvitløken en vidundermedisin og hevder at den kommer i klasse med aspirin som ble oppdaget for over hundre år siden og som fremdeles er en viktig medisin som hjelper mot mange plager.

Aspirin er ikke et antibiotisk stoff, men det hjelper å forhindre slag, hodepine, smerter og mer til. Allicin er et antibiotikum; det dreper mikroorganismer.

En israelsk biokjemiker kom over hvitløkens medisinske egenskaper under en tur til Kina for å delta på en konferanse om dysenteri. En kinesisk lege visste om en kur mot denne ofte dødelige sykdommen: en flaske med knust hvitløk oppløst i alkohol.

Han ga dysenteripasienter et halvt glass av denne gule drikken to ganger om dagen. På spørsmål om hvor godt drikken virket, svarte kineseren at drikken hadde kurert mennesker i 5000 år.

Israeleren noterte oppskriften og studerte den. Han isolerte hver av komponentene i hvitløken for å se om de var effektive mot en lang rekke mikroorganismer. Han fant at allicin var den mest effektive komponenten.

Allicin drepte svært effektivt en lang rekke forskjellige mikroorganismer fra sopp til bakterier og malaria.

Under annen verdenskrig ble hvitløk brukt for å forhindre koldbrann når penicillin og sulfapreparater var oppbrukt.

En gruppe leger ved et israelsk sykehus brukte allicin i kontrollerte forsøk på rotter for å samle bevis for at hvitløk bekjemper høyt blodtrykk og forhindrer sukkersyke og hjerteanfall.

Forsøkene ga hvitløkens allicin topp karakterer: allicin stoppet oppbyggingen av belegg på innsiden av blodårene, reduserte symptomene på diabetes og senket blodtrykket på rotter som var blitt fôret med høye doser av fruktsukker (fruktose) i tre uker før de fikk allicin.

Hindrer vektøkning

Under disse forsøkene la forskerne merke til en interessant ting: ingen av rottene som hadde fått allicin la på seg!

De spiste samme mengde fruktose som rottene i kontrollgruppen, men vekten forandret seg altså ikke. Man går nå videre med tester på rotter for å få fastslått sammenhengen mellom allicin og dens egenskaper med å redusere vekten og forhindre vektøkning.

Man har videre funnet at allicin dreper kreftceller i en forbausende hastighet. Arbeidet med å syntetisere allicin, som de fleste vitenskapsmenn er enige om at skyldes den medisinske effekt, kan danne grunnlag for å produsere medisiner basert på allicin.

Men den farmasøytiske industri er ikke interessert fordi de ikke kan ta patent på allicin og derved håve inn penger på nye, kostbare medisiner.

VIDUNDERMEDISIN: Hvitløk har vært brukt som medisin i mange tusen år. Nå avdekker vitenskapsmenn urtens hemmeligheter.