Da er det vel å merke to personer som kommer hjem til deg. Kjøring kommer i tillegg.

— Selv om konkurransen fra det svarte markedet er betydelig, har vi økt etterspørsel fra private, opplyser daglig leder Anne Marit Håversen i City Maid Bergen.

De fleste av privatkundene har vasking hver fjortende dag. Håversen anslår at en gjennomsnittlig privatkunde betaler rundt 2500 kroner i måneden for vasking.

I Finland innførte man for noen år tilbake såkalt husholdningsfradrag for arbeid i hjemmet. Det betyr at man kan trekke fra utgifter til vaskehjelp, husmaling og plenklipping på skatten. Ordningen har vært en stor suksess, og har blant annet ført til en kraftig reduksjon i svart arbeid i hjemmet. I Danmark er det foreslått at alle barnefamilier bør få statsstøtte til vaskehjelp. I følge Dagens Næringsliv slår Familie- og Arbejdslivkommisjonen fast at 900.000 dansker har problemer med å få hverdagen til å henge sammen, fordi husarbeidet tar for lang tid.