• « Den formelle ». Trekker klare linjer mellom foreldre— og besteforeldrerollen, og gir lite råd.
  • « Morosøkeren ». En lekekamerat som fokuserer på fritidsaktiviteter. Har et avslappet og uformelt forhold til de små.
  • « Den distanserte ». Dukker opp på fødselsdager, i julen og under ferier. Er ellers ganske fraværende.
  • « Foreldresurrogaten ». Har nesten daglig kontakt med de små, og påtar seg et reelt omsorgsansvar.
  • «Kilden til familievisdom» . Har et formyndersk forhold til barnebarna og deres foreldre. Opptatt av hvordan familien tradisjonelt har håndtert utfordringer.