Til sammen 1,6 millioner voksne i Norge har sett eller hørt at barn er blitt utsatt for vold av sine foreldre eller foresatte. 191.000 av barna har selv opplevd vold fra egne foreldre, eller sett at andre barn er blitt utsatt for vold, viser undersøkelsen som er gjengitt i Dagsavisen.

Undersøkelsen er sammenholdt med tilsvarende studier i de nordiske landene. Redd Barna anslår at minst 100.000 norske barn lever med vold i familien. Det finnes omtrent 900.000 barn under 15 år i Norge, noe som betyr at hver niende er utsatt for vold.

Undersøkelsen er den første omfattende kartleggingen på flere tiår som kan si noe om omfanget av vold mot barn i Norge.

I fjor la FN fram en global studie om vold mot barn. Regjeringen leverte da inn tall som var 20 år gamle. Først nå er Barne— og likestillingsdepartementet sammen med NOVA i gang med en ny undersøkelse. Den skal være klar for publisering til høsten.

— Det kan faktisk være at det er flere enn hvert niende barn, altså at omfanget er større, sier Svein Mossige ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han deltar i arbeidet med undersøkelsen som kommer senere i år.