TOR KRISTIANSEN

— Å ta nødvendige skritt for at barnet skal få hjelp, er å ta barnet på alvor. Foreldre setter barnet i sentrum, ikke sine egne følelser, sier psykolog Vidar Ottesen, leder for Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste i Åsane bydel.

Sliter et barn med fagvansker og språkvansker eller har forsinket utvikling motorisk, språklig eller sosialt, kan PPT gi hjelp. I gjennomsnitt trenger sju prosent av barna i et årskull hjelp fra PPT. I løpet av ti års skolegang er hvert fjerde barn innom.

Tidligere tok kompetansesentrene hånd om de funksjonshemmete barna. Nå merker PPT at de har fått flere av dem å forholde seg til. Det samme gjelder barn med ulike syndromer. Også innslaget av for tidlig fødte barn øker.

40 prosent av barna sliter med problemer av sosial eller emosjonell karakter. De kan være utagerende og særdeles synlige fordi de snur opp ned på skolen eller de kan trekke seg tilbake i seg selv og være særdeles tause.

— Noen foreldre opplever det som et nederlag å ta kontakt fordi de er redd for å ble stemplet som udugelige. Vi er glad for alle som tar kontakt. Å be om hjelp er jo tegn på at de vil sitt barn det beste, sier Vidar Ottesen.

Hans kontor har lav terskel. Det går an å ringe å spørre om råd. At barn sliter i perioder, er normalt. Veien fremover kan være lettere når flere samarbeider.

— Hva slags hjelp kan dere tilby? - Ved kontoret har vi logoped, spesialpedagog og andre som kan gi foreldre tips om gode stimuleringstiltak for barna. Vi kan veilede, observere og samtale. Vi gir mest mulig direkte hjelp, men henviser også videre, opplyser Ottesen.