Det bekrefter riksadvokat Tor-Aksel Busch til NTB. Han sier det kanskje kan reises spørsmål om nødvendigheten av å utforme en slik tiltale dersom man velger å bruke paragrafen om forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord, men Busch sier at han i respekt for ofrene vil at hver enkelt skal spesielt med i tiltalen uavhengig av hvilken paragraf som velges.

Han sier det allerede er bestemt at saken skal føres for Oslo tingrett, selv om de fleste drapene ble begått i et område som hører inn under Ringerike tingrett.

— Min hovedoppgave nå er å sikre at etterforskningen blir gjennomført med høy kvalitet. Så får vi komme tilbake til utformingen av tiltalen og valg av straffebud mot slutten av året, sier Busch. Breivik er siktet etter 147a, den såkalte terrorparagrafen som har en strafferamme på 21 år, men mange har tatt til orde for at påtalemyndigheten skal bruke paragraf 102 om forbrytelser mot menneskeheten. Den har en strafferamme på 30 år.