JAN ERIK ROEL

Bare drøyt halvparten av de polske arbeiderne jobber i legale virksomheter, mens resten befinner seg i en gråsone eller operer kun innenfor det illegale markedet.

— De siste årene har markedet for svart arbeid i Norge økt betraktelig. Årsaken er den kraftige velstandsutviklingen i Norge, og EU-utvidelsen, som har åpnet for innvandring av billig arbeidskraft. Det sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg, som er en av bidragsyterne til den ferske arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polske gjestearbeidere i hovedstadsområdet.

Han påpeker at det tradisjonelt ikke har vært et stort marked for ulovlig arbeidskraft i Norge, men tidene har endret seg: Mange har fått så god råd at de har skaffet seg privat vaskehjelp. Hus og hage skal fikses opp og renoveres, og polakkene er blant dem som står fremst i køen for å selge sine tjenester.

På den annen side viser undersøkelsen også at de aller fleste norske virksomheter tilbyr sine ansatte ordnede forhold. Fire av fem polakker ansatt i norske virksomheter har legale jobber.

Mest utnyttet

Jon Horgen Friberg fremhever at polske arbeidere som oppholder seg illegalt og arbeider svart, utsetter seg for en betydelig risiko, siden betaling av skatt er inngangsbilletten til både helsetjenester og ulike former for trygdeytelser - som sykepenger og barnetrygd.

— For den som blir syk er løpet kjørt, sier Horgen Friberg. Han viser til en historie fra undersøkelsen der en bygningsarbeider, som i sitt daglige virke lempet tunge sementsekker, måtte bli hjemme fra jobb på grunn av en prolaps i ryggen.

— Han fikk beskjed om å stille på jobb neste dag, hvis ikke ville han miste jobben!

Horgen Friberg påpeker at de som jobber i det illegale markedet har lavest lønn og de lengste arbeidsdagene

— En person som arbeider svart vil sitte igjen med en betydelig lavere nettolønn enn en person som har alle sine papirer i orden og betaler skatt, sier han.

Ønsker lovlig jobb

De fleste polakker som kommer til Norge ønsker seg derfor helst en lovlig jobb. Men i deler av arbeidsmarkedet er konkurransen så hard og prispresset så stort, at det inviteres til å operere på ulovlig vis. Særlig mindre firma som sikter seg inn mot husholdsmarkedet og deler av byggebransjen, representerer useriøse elementer.

— Dette gjelder spesielt folk som er hyret inn som tjenesteytere gjennom polske oppdragsgivere, påpeker forskeren.

Overgangsreglene som ble innført i forbindelse med EU-utvidelsen i 2004 krever at en person skal ha avtale om fast arbeid i full stilling og lønn etter norske forhold for å kunne få oppholdstillatelse. Jon Horgen Friberg mener at det er stivbent å forlange 100 prosent jobb som en betingelse for legalt opphold. Arbeids- og levekårsundersøkelsen avdekket nemlig at svart arbeid er mest utbredt blant kvinner som arbeider deltid i renholdsbransjen, der 71 prosent oppgir at de ikke betaler skatt.

ADRESSEAVISEN/BERGENS TIDENDE