De aller fleste av kosovoalbanerne som fikk midlertidig kollektiv oppholdstillatelse i Norge under Kosovo-krisen i 1999, ble sendt tilbake. De som meldte seg til frivillig utreise etter avslag på asylsøknaden, fikk 15.000 kroner i hjemvendelsesstøtte.

1.708 av de 5.983 kosovoalbanerne som fikk pengene i tidsrommet 1. juli 1999 til 1. juli i år, returnerte til Norge. Det viser en oversikt Nettavisen har innhentet fra Kommunaldepartementet.

— Vi hadde ikke regnet med at så mange ville komme tilbake. Dette er et klart brudd på forutsetningene for støtten, sier statssekretær Einar Gelius i Kommunaldepartementet til Nettavisen.

Etter reglene skal kosovoalbanerne betale pengene tilbake, noe Riksrevisjonen allerede i februar påpekte var vanskelig å gjennomføre.

Kosovoalbanerne som kommer tilbake, må regne med å bli sendt ut igjen, uten ny støtte på 15.000 kroner.

Stortingsrepresentant Erna Solberg (H) er skuffet over statistikken, og sier ordningen må granskes.