• Det er grunn til å regne med at rundt ti prosent av de ansatte blir med på flyttelasset til Bergen, mener informasjonssjef i Konkurransetilsynet, Elin K. Kleven. Victor D. Norman kalkulerer med 30 prosent.

Etter at støyen og motstanden mot utflyttingen nå er i ferd med å legge seg, begynner så smått den praktiske planleggingen. I løpet av 2006 skal Konkurransetilsynet med 117 ansatte — som er staben per dags dato - være på plass et eller annet sted i Bergen.

Det er foreløpig høyst uvisst hvilken gateadresse det statlige tilsynet får. Men til å begynne med er det aktuelt å bruke lokalene til det tidligere regionkontoret i C. Sundts gate som base.

Fredag ettermiddag klubber stortingspresidenten gjennom det endelige vedtaket om å flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo. Ca. 900 ansatte må i månedene og årene fremover bestemme seg for om de vil følge med på ferden eller skaffe seg annet arbeid.

«Sorgprosessen» pågår

Elin K. Kleven sier til Bergens Tidende at de ansatte har forsont seg med flyttevedtaket, og «vi jobber som aldri før.» Men det tar tid å komme gjennom «sorgprosessen,» som hun sier.

— Det blir uansett en utfordring fremover å opprettholde vanlig drift. Derfor har vi bl.a. gjennom seminarer satset på å motivere de ansatte til å stå på. Det er ikke riktig å si at de er deppa, men det er en noe matt stemning her. Stortingsvedtaket griper jo sterkt inn i privatlivet til hver enkelt ansatt. Vi har en sammensatt arbeidsstokk, og enkelte har arbeidet her i over tjue år. De er glad i sitt arbeid, og de er stolte over å være knyttet til et tilsyn som har hatt så mye medvind i senere år, sier Kleven.

Hun opplyser at en rekke praktiske spørsmål som bl.a. gjelder flytteplikt og sluttpakker fortsatt står ubesvart. Derfor har man bedt Arbeids- og administrasjonsdepartementet om å klare opp i dette.

Tilbake til Politiet

— Konkurransetilsynet er kjent for å ha betydelig gjennomtrekk av ansatte. Er det vanskelig å rekruttere nye folk i denne overgangssituasjonen?

— Nei, det har stort sett gått greit. Vi har hatt en god del nyansettelser etter at flytteplanene ble kjent. Det som er sagt om gjennomtrekk er overdrevet, for det viser seg at de ansatte blir her lenger og lenger.

— Har mange allerede hoppet av og tatt seg nytt arbeid på grunn av flytteprosjektet?

— Ikke mange, men indirekte har vi eksempler på at folk har sluttet av den grunn. Lederen for etterforskningsavdelingen gikk etter endt permisjonstid tilbake til stillingen i Oslo politidistrikt. Det samme gjaldt en som vendte tilbake til Økokrim.

Uvisst med direktøren

— Har statsråd Victor D. Norman vært på besøk og snakket med de ansatte?

— Nei, men han har hatt samtaler med konkurransedirektør Knut Eggum Johansen, sier Kleven.

Etter det Bergens Tidende forstår er det uvisst om direktøren selv setter seg på flyttelasset vestover. Når Stortinget vedtar utflyttingen i morgen, tilbringer han fortsatt ferien i Pyreneene. Hans åremål går ut om to år, og i september fyller han 60 år.

Eggum Johansen har imidlertid gitt klare forsikringer om at han skal gjøre sitt ytterste for å lede flytteprosessen på en måte som ikke svekker tilsynet i mellomtiden.

— Akter informasjonssjefen å flytte til Bergen?

— Det er neppe aktuelt, av familiære grunner, svarer Elin K. Kleven. Hun har imidlertid bodd i Bergen to-tre år tidligere.