Handelshøyskolen BI kan skryte av å ha noen av landets mest profilerte akademikere innen ledelse, organisasjon, bedriftskultur og virksomhetsstyring. Men arbeidsmiljøet blant ekspertene er ikke noe å skryte av, ifølge undersøkelsen.

– Det overordnede resultatet er vi godt fornøyd med, men det vi har festet oss ved og som er urovekkende, er at 10 prosent av de faglig ansatte opplever at de er blitt mobbet, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI til E24.

Ifølge undersøkelsen er det flere faglige ansatte, det vil si forskere, som opplever mobbing enn administrativt ansatte.

– Vi er både overrasket og ikke overrasket over resultatet. Vi vet at personer som identifiserer seg veldig med arbeidet, slik det er vanlig i akademia, kan være sårbare og lettere føle seg mobbet. Samtidig var det ingenting i det daglige som gjorde at vi regnet med at så mange følte seg mobbet, sier Colbjørnsen.

BI-rektoren vil nå gå dypere inn i tallene for å finne de underliggende årsakene til at en så stor del av forskerne føler seg mobbet.

Samtidig viser undersøkelsen at tre av fire er fornøyd med å være BI-ansatt, og både de faglig ansatte og administrasjonen kommer bra ut når det gjelder medarbeidertilfredshet.

Hvordan hindre mobbing på arbeidsplassen? Si din mening.

¿ Vi er både overrasket og ikke overrasket over resultatet, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI.
Alexander Hagstadius/BI