— Norske røykere koster mer, mener Statens tobakkskaderåd.

— Siden nordmenn røyker mer enn svenskene, er kanskje tallene høyere hos oss, sier direktør Kari Huseby i Statens tobakkskaderåd til Vårt Land.

Røyker mer enn svenskene

Nordmenn røyker i gjennomsnitt 10 prosent mer enn svenskene.

Den svenske undersøkelsen er foretatt ved Senter for helseøkonomi ved Universitetet i Lund på oppdrag for Folkhälsinstitutet i Sverige.

De har funnet ut at en kvinnelig røyker koster det svenske samfunnet 600.000 kroner mer enn en kvinne som ikke røyker. Dette blant annet på grunn av de økte helseutgiftene til personer som røyker.

Tilsvarende koster røykende menn samfunnet 300.000 kroner mer enn de ikke-røykende av samme kjønn.

Tallet på 830.000 kroner i livstidsutgifter kommer forskerne fram til etter at forskerne har trukket fra alle skatter og avgifter som tobakken sørger for at havner i statskassen. At røykerne gjennomsnittlig faller fra fire år tidligere enn de ikke-røykende, er også innbakt i kostnadsoverslaget.

Det er ikke foretatt lignende studier i Norge, men forsker Knut Ringen har kommet fram til at tobakksrøyking koster 2,3 milliarder kroner i sykehusutgifter.

(NTB)