Hver fjerde politistudent i Bodø og Oslo fikk stryk i vår, og Politiets Fellesforbund mener dette er svært negativt, særlig når det er bemanningskrise i politiet.

Av de 358 studentene ved politihøyskolene i Bodø og Oslo var det 93 som ikke fikk vitnemål i vår. Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund reagerer på strykprosenten og sier den er voldsomt høy.

– Når det skjer samtidig som vi har en bemanningskrise vi ikke har sett maken til i politiet, er dette svært negativt, sier Johannessen til VG.

Ledelsen ved Høgskolen i Oslo synes ikke at strykprosenten er høy.

– Det er vanlig at en stor andel av studentene ikke får vitnemål når vårsemesteret er ferdig, sier leder for utdanningsavdelingen Geir Normann Valaker.

Han viser til at de fleste tar opp igjen eksamener og får vitnemålene sine innen et halvt år.

Studentene gjennomførte eksamener i ti fag, både praktiske fag som skyting, og teorifag som juss. Johannessen er i tvil om oppbyggingen av studiet.

– Det er mange som går ut av politiutdanningen, som ønsker at de visste mer om hvordan det er å være politi ute, sier han.

Johannessen mener det er tid for en debatt om antall studieår bør økes fra tre til fire år.