For første gang i Norge er det tabubelagte temaet undersøkt, skriver VG.

Resultatene som legges fram av Institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo viser at norske veterinærer kjenner til minst 124 tilfeller av sexmisbruk av dyr.

Totalt svarer 22 prosent av norske veterinærer at de i løpet av karrieren har hatt mistanke eller visshet om slike tilfeller. Flere dyr har vært så skadet at de måtte avlives.

I norsk lov er det i dag ikke noe spesifikt forbud mot seksuell omgang med dyr, men det ønsker nå Landbruks— og matdepartementet å gjøre noe med.

I forslaget til ny dyrevernlov går departementet inn for et eksplisitt forbud. Det er noe dyrevernorganisasjonene lenge har kjempet for.