Datatilsynets informasjonssjef Ove Skåra mener tallene er skremmende.

— Det er et svært viktig rettssikkerhetsprinsipp som ligger bak at kameraovervåking skal være varslet på forhånd. Dette viser at det er viktig for ansatte og ikke minst tillitsvalgte å ha høy oppmerksomhet om dette, sier Skåra til Dagbladet.

To av ti arbeidsgivere mener at de bør ha ubegrenset rett til å lese all e-post som ansatte sender og mottar på jobben. Fire av ti sjefer mener de bør ha rett til å se hvilke internettsider de ansatte har sett på ved hjelp av bedriftens utstyr, uten å varsle de ansatte.

Undersøkelsen viser også at bare hver tredje bedrift har interne regler for bruk av e-post, internett og andre elektroniske verktøy.

De ansatte er svært skeptiske til at sjefen skal kunne overvåke dem.

Ifølge undersøkelsen mener seks av ti det er svært eller noe problematisk at arbeidsgiveren kan lese e-posten. 67 prosent er negative til kameraovervåking, mens 33 prosent synes det er bra.

En annen undersøkelse som Visendi har utført for Nito, fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer, viser at to av ti IT-sjefer, sikkerhetsansvarlige og annet IT-personell er blitt bedt av sjefen om å gi innsyn i de ansattes private e-poster eller filer. Av disse har faktisk halvparten gitt sjefen innsyn. To av ti følte seg presset av arbeidsgiveren til å gi sjefen innsyn.