— Det ser ut til at kvinner slanker seg, mens menn blir feitere, sier professor Kirsti Malterud på Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

Sammen med legestudentene Elisabeth Ulset og Rut Undhelm er hun ansvarlig for en undersøkelse der resultatene fra sju ulike norske studier om vekt er sammenstilt og oppsummert.

Totalt er mer enn 300.000 personer i alderen 20 til 75 år fra 14 fylker med i de aktuelle studiene.

Undersøkelsen avdekker blant annet at:

  • Andelen menn og kvinner med fedme er rundt 20 prosent.
  • Menns vekt øker mer enn kvinners, og menn er også feitere. Dette gjelder særlig i aldersgruppen 40-45 år.
  • Høyest andel overvektige finner vi i Finnmark, mens Oslo har den laveste andelen.

— Fedmeepidemien har nådd Norge, slår Malterud fast.

Spesielt interessant er det å merke seg kjønnsforskjellene. Det er faktisk menn som har den mest uheldige utviklingen, sier Malterud.

Hun understreker at det her er snakk om fedme, definert som kroppsmasseindeks eller BMI over 30, og ikke personer med noen få ekstra kilo.

— Fra et folkehelsesynspunkt er dette bekymringsfullt. BMI over 30 gir i utgangspunktet økt risiko for sykdom, og da spesielt diabetes type-2, hjerte- og karsykdom og belastningslidelser, sier Malterud til avisen.