Innvandrere utgjør en større andel av fastlegene i de minst sentrale kommunene, og de har ikke like ofte fulle pasientlister som andre leger.

Av de nærmere 4000 fastlegene som var registrert i Norge i 2008, var 777, eller 19,6 prosent, innvandrere.

De øvrige drøyt 80 prosentene var født i Norge.

Vel 30 prosent av innvandrer-legene var fra regionen som består av Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

24,5 prosent var født i Norden.

Fordelingen etter fødeland viser at Tyskland, Danmark og Sverige er de enkeltlandene som er representert med flest fastleger i Norge. I tillegg var det forholdsvis mange født i Iran (6,6 prosent), Polen (5 prosent), Irak (3,5 prosent), og Russland (3,3 prosent).