Hittil i år har personer fra 98 ulike land sonet fengselsstraffer i Norge.

Av drøyt 3100 innsatte som til enhver tid sitter i norske fengsler, er nærmere én av fem uten norsk statsborgerskap, viser tall Aftenposten har innhentet fra Justisdepartementet.

I en av fire narkotikasaker er utlendinger involvert, og mer enn halvparten av de organiserte kriminelle i Norge har annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Politiet har nå registrert totalt 125 kriminelle nettverk i Norge, bestående av til sammen 2160 navngitte personer, skriver avisen.