En kartlegging som BT har gjort i Brønnøysundregistrene, viser at blant de 509 overlegene som står på Helse Bergens lønningsliste, har 105 egne firmaer som er knyttet til lege— og helsetjenester. Det dreier seg om leger som har 50 prosents stilling eller mer.

Annen adresse

De aller fleste av legene er registrert i foretaket med virksomheter som ikke har regnskapsplikt i registeret.

Kartleggingen gir derfor ikke noe bilde av hvor mange av firmaene som er aktive. Men av registreringen går det frem at vel en tredel av firmaene er registrert på en annen adresse enn eiers hjemadresse.

- Det var mange

— Det var mange registreringer, sier personaldirektør i Helse Bergen, Odd Andrew Storetvedt.

Han understreker at Helse Bergen selvsagt ikke kan nekte sine ansatte å ha bijobber så lenge virksomheten ikke kommer i konflikt med arbeidsoppgavene på Haukeland.

— Men det må skje på en måte som ikke sår tvil om at om at det er Helse Bergen som er hovedarbeidsgiveren.

Ukultur

  • At så mange sykehusleger er registrert i foretaksregisteret er uttrykk for en ukultur som har fått utvikle seg blant sykehusleger gjennom generasjoner, sier stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, Sosialistisk Venstrepartis medlem i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget

Han mener sykehusleger kan tillate seg å ta på seg nesten hva som helst av ekstrajobber uten at arbeidsgiverne reagerer.

  • Det kan være engasjement i private klinikker, skriving av spesialisterklæringer, jobbing på andre sykehus i frihelger og lange ferier. Ingen skal fortelle meg at ekstrajobbene ikke går på bekostning av den jobben de egentlig skal gjøre på sykehuset, sier Ballo.

Personaldirektør Storetvedt presiserer at sykehuset har klare regler for hvilke bijobber de ansatte kan ha.

— Dette begrenser faren for at de ansatte skal komme i uheldige dobbeltroller i forhold til pasienter og arbeidsgiver, mener han.

- Regler ikke nok

— Regelverk er ikke nok. Det er holdningene til en hel yrkesgruppe som må endres, mener Ballo. Han har selv bakgrunn som lege.

Også nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Rune Skjælaaen (Sp) reagerer:

— At leger samtidig jobber i private klinikker og offentlige helsevesen er en uting og kan ikke oppfattes som annet enn bukken til havresekken, sier han.

Skjælaaen peker på at myndighetene flere ganger de siste årene har fokusert på legenes dobbeltroller.

— Men undersøkelsene som BT har gjort om Haukeland-legenes bierverv, tyder på at man ennå ikke har maktet å komme til bunns i problemet, mener Skjælaaen.

Flest øre-nese-hals leger

På Haukeland skiller Øre-nese-hals-avdelingen seg klart ut som den avdelingen hvor man hyppigst finner en lege med en virksomhet på si.

Alle de ni overlegene på avdelingen er registrert med egne virksomheter i foretaksregisteret.

— Overlegene har i tillegg til sykehusstillingene praksiser som er godkjente av Helse Vest som de driver på fritiden, sier klinikksjef Jan Olofsson på Øre-nese-hals klinikken.

Skulle fjerne køene

Han presiserer at spesialisthjemlene ble gitt til legene midt på 90-tallet den gang det var ekstremt lange køer for øre-nese-hals-operasjoner i det offentlige helsevesenet.

  • Så lenge vi fremdeles har behandlingskø, nekter jeg ingen å fortsette med tilleggspraksisen. Men den dagen det skjer at vi får færre pasienter enn vi har kapasitet til, må legene velge mellom stillingen på sykehuset og egen praksis, sier Olofsson.

Han presiserer at regelen er at ingen av medarbeiderne på klinikken får operere egne pasienter på sykehuset.

— Men det hender at noen av legene som har bistilling på klinikken likevel gjør det fordi det er mest praktisk, sier Olofsson.

Nei til konkurrenter

10 av de 14 overlegene i nevrologi som er ansatt i Nevroklinikken er registrerte i Brønnøysundregistrene.

— Jeg sier konsekvent nei til at legene på Nevroklinikken tar ekstrajobb på private klinikker som foretar samme operasjoner som vi gjør, sier klinikksjef på Nevroklinikken, Haldor Slettebø.

Slettebø er klar over at mange av nevrologene driver attåtnæring.

— Noen driver litt privat praksis, tar vakter på andre sykehus og skriver spesialisterklæringer. Det er helt greit så lenge det ikke skjer i konkurranse med virksomheten her på sykehuset, sier Slettebø.

Utfyllende informasjon

_**Helse Bergen har utarbeidet et detaljert regelverk for hvilke bierverv som er tillatt for Helse Bergen ansatte.

Les retningslinjene for praktisering av bierver her. Se også: Hjelpetabell med spørsmål for leger med bierverv**_

Har du opplevd at legen henviser til seg selv? Tips BT på nyhet@bt.no

Les Bergens Tidende i morgen: Mange Haukeland-leger på Volvat

DOBBELTROLLER: BT har undersøkt samtlige overlger på Haukeland. Her er oversikten som viser overlegenes firmaregister. Trykk på knappen til høyre over bildet for å se stor versjon.
grafikk@bt.no