Knølhvaler ble observert i Beauforthavet utenfor Barrow i Alaska, USAs aller nordligste samfunn.

Både knølhval og finnhval ble observert i Chukchihavet, nord for Beringstredet.

Begge hvalartene er truede arter. De holder normalt til sør for Beringstredet mellom Alaska og Russland.