Den tidligere dyreforskeren Gerhard Jahns fra Niedersachsen i Nordvest-Tyskland vier sin pensjonisttilværelse til å finne svar på dette spørsmålet.

Jahns jobbet i mange år for den tyske statens institutt for landbruksforskning i Braunschweig, og det var der hans interesse for rauting først ble vakt. Men det er først nå at han syns han har tid til å fordype seg i problematikken for alvor.

— Kuer bruker ulike lyder for å uttrykke smerte, sult eller brunst, sier 62-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Han er i full gang med å utvikle et dataprogram som kan sortere de forskjellige rautene som tas opp på bånd etter disse kategoriene.

Jahns påpeker at i gamle dager hadde bøndene mindre bølinger, og at de derfor kjente hver ku bedre.

— Men siden 1970-tallet har besetningene vokst slik i størrelse, at det er nødvendig å utvikle tekniske hjelpemidler for å forstå det enkelte dyr, mener han.

Spesielt er det viktig å kunne skille ut rauting som signaliserer smerte. På den måten kan man sørge for at syke dyr raskt for hjelp, og kanskje unngå at verdifulle kuer må nødslaktes, sier den tyske dyreforskeren. (NTB)