Når tennene forsvinner, skjer det også noe med nervene i hodet, går det fram av en undersøkelse fra Umeå i Sverige. Professor Jan Bergdahl ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø sier til Aftenposten at problemstillingen er testet fra alle vinkler, og hver gang med samme resultat.

Bergdahl samarbeider tett med de svenske forskerne, og sammenhengen mellom tenner og hukommelse skal snart publiseres internasjonalt.

– Vi vet at egne tenner er viktig for eldre menneskers helse. Det å tygge bringer oksygenrikt blod til hodet, og man tygger bedre og hardere med egne tenner, sier Jan Bergdahl.

Det norsk-svenske forskermiljøet skal nå se på om antallet tenner har noen betydning, og om enkelte tenner har viktigere rolle for hukommelsen enn andre.